Udruženje građana "Koncepti za život"

 Osnovano 2007

Ideja za pokretanje projekta “Koncepti za život” datira iz 2007. godine, podstaknuta aktuelnim promenama u načinu finansiranja penzionog, zdravstvenog i sistema visokog obrazovanja u Srbiji. Pokrenuli smo inicijativu za nov pristup edukaciji i informisanju građana u vezi sa pravima koja su nam uskraćena promenama u sistemu PIO-a, zdravstva i visokog obrazovanja.

Koncepti za život 

Naša vizija

Oslanjajući se na kampanju Ministarstva Finansija, početkom 2011. godine projekat “Koncepti za život” prerasta u Udruženje.

Udruženje sa svojim strateškim partnerima započinje aktivnosti sa jasnim ciljem da informacije o promenama u PIO-u, zdravstvu i visokom obrazovanju svakom građaninu budu dostupne, lako razumljive, i pre svega, upotrebljive. Rezultat toga je preko 10.000 informisanih građana Srbije. Veliki broj njih je, zahvaljujući aktivnostima Udruženja, doneo odluku da napravi lične i konkretne planove i na taj način za sebe i svoje porodice obezbedi finansijsku izvesnost po pitanju PIO-a, zdravstva i visokog školovanja. Nastavljamo dalju saradnju na zajedničkoj misiji, deleći istu viziju.

Predvideti izazove. Zaštititi vrednosti. 
Obezbediti budućnost.