Iskoristite pravo na povraćaj novca

naplaćenog za obradu kredita

Banke su nezakonito

naplatile trošak obrade kredita

Banke su korisnicima kredita nezakonito naplatile naknadu za obradu kredita u visini od 0.5% do 4% od ukupnog iznosa kredita.  

 

Vrhovni kasacioni sud je 22.05.2018. godine izneo pravni stav kojim je potvrđena NEZAKONITOST u naplati troškova ili naknade za obradu kredita, kao i naknade za praćenje ili administriranje kredita.  

Korisnici kredita imaju pravo da pokrenu sudski postupak sa zahtevom da im se vrati iznos naplaćen u ime naknade za obradu kredita, kao i naknade za praćenje ili administriranje kredita, uz uvećanje za zakonsku zateznu kamatu na svaki nezakonito naplaćeni iznos.

Banke moraju da vrate naplaćeni iznos sa kamatom

Vrhovni kasacioni sud (Maj 2018)

Pokrenite tužbu besplatno

Udruženje građana "Koncepti za život" će sve korisnike kredita banaka koji žele da pokrenu postupak pred sudom za povraćaj novca naplaćenog na ime obrade kredita povezati sa pravnicima koji će ih Pro Bono zastupati pred sudom (potpuno besplatno).

Dovoljno je da se prijavite za povraćaj novca i mi ćemo Vaše kontakt podatke proslediti pravnicima sa kojima sarađujemo. Nećete imati nikakvih troškova za pokretanje  sudskog procesa a nakon realizacije sudskog procesa Vama će biti isplaćen celokupan iznos koji ste platili na ime obrade kredita uvećan za zateznu kamatu.  

Udruženje "Koncepti za život" 

vam pomaže u pokretanju tužbe

Udruženje građana "Koncepti za život" pokrenulo je projekat "Povraćaj novca" kako bi svim zainteresovanim korisnicima bankarskih kredita obezbedilo pravno zastupništvo pred sudovima bez novčane naknade.

Cilj nam je da svim građanima omogućimo ravnopravne uslove u procesu potraživanja nezakonito naplaćenog novca.